Magazyn ATEST Patronem Medialnym Safe Tech Forum!

Magazyn ATEST Patronem Medialnym Safe Tech Forum!

Z wielką przyjemnością przedstawiamy Patrona Medialnego Safe Tech Forum - Atest - Ochrona Pracy.

Od lat jesteśmy czytelnikami magazynu Atest i bardzo cenimy sobie objęcie patronatem medialnym właśnie nasze wydarzenie.

Magazyn ATEST to ogólnopolskie czasopismo, które od 1947 roku porusza na swoich łamach tematy związane z rozwiązywaniem problemów bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy.

Specjaliści BHP, pracodawcy jak i osoby zainteresowane doskonaleniem warunków pracy to czasopismo dla Was :) Tematyka, jaką ATEST jest niezwykle ważna zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. A jest to: ✔ zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy ✔ komentarze do przepisów i norm z zakresu ochrony pracy ✔ omówienia nowości technicznych krajowych i zagranicznych ✔ porady ekspertów dla pracodawców i pracowników ✔ orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące prawa pracy ✔ analizy wypadków przy pracy ✔ ocena ryzyka zawodowego ✔ zarządzanie bezpieczeństwem ✔ dobre praktyki bhp ✔ ergonomia ✔ informacje na temat środków ochrony i zabezpieczeń pracowników (w tym środków ochrony indywidualnej i zbiorowej) ✔ technicznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa prowadzonych procesów i technologii ✔ ochrony przeciwpożarowej ✔ edukacji bhp ✔ medycyny i fizjologii pracy, ✔ promocji dobrych praktyk z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników ✔ psychospołecznych aspektów środowiska pracy.

Safe Tech Forum, które odbędzie się 6 i 7 października poruszy część z w/w tematów.

Zapraszamy do śledzenia naszego wydarzenia