Polska Organizacja Ratownicza

to niezależna organizacja istniejąca od 2004 roku, wcześniej funkcjonująca pod nazwą Ośrodek Ratownictwa i Stanów Nagłych, obecnie jako POR.

Organizacja została założona przez lekarzy specjalistów i ratowników medycznych, a także szerokie grono ekspertów z wielu pokrewnych dziedzin.

O nas

Polska Organizacja Ratownicza to niezależna organizacja istniejąca od 2004 roku, wcześniej funkcjonująca pod nazwą Ośrodek Ratownictwa i Stanów Nagłych, obecnie jako POR.

Organizacja została założona przez lekarzy specjalistów i ratowników medycznych, a także szerokie grono ekspertów z wielu pokrewnych dziedzin. W skład zespołu POR wchodzą między innymi specjaliści z zakresu zarządzania kryzysowego, ratownictwa wodnego, wysokościowego, technicznego, a także zwalczania aktów terroru i ochrony ludności.

Misja i cele

Od początku powstania POR przyświecała nam jedna idea: czynić środowisko naszego życia bardziej bezpiecznym. Bardziej bezpiecznym w miejscu pracy, a co za tym idzie bardziej bezpiecznym na ulicy, wreszcie bardziej bezpiecznym w domu każdego z nas; wobec naszych przyjaciół, bliskich i wreszcie nas samych.

Działania POR

Polska Organizacja Ratownicza została powołana, by zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom i nieść pomoc wszystkim, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Aby budować świadomość wśród obywateli, odbywają się liczne wydarzenia, w których POR bierze udział, ale też i sam tworzy, jak Mistrzostwa czy certyfikacja lub samo członkostwo w POR.