Kryminalny Wrocław

Kryminalny Wrocław

Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach inauguracji cyklu spotkań informacyjnych ze służbami mundurowymi - Kryminalny Wrocław (bud. D) członkowie Fundacji MEDIC poprowadzili dla uczestników imprezy zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W czasie inauguracji przeprowadzili cykl szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy. Nasi członkowie – ratownicy medyczni przez cały dzień byli do dyspozycji studentów, którzy mogli dowiedzieć się, w jaki sposób rozpoznać sytuację zagrażającą zdrowiu i życiu, ocenić stan poszkodowanego i udzielić mu pomocy. Zorganizowane szkolenia obejmowały m.in.: zabezpieczenie miejsca zdarzenia, resuscytację krążeniowo-oddechową u dorosłych i dzieci, ułożenie pacjenta nieprzytomnego z zachowanym oddechem w pozycji bocznej, użycie automatycznego zewnętrznego defibrylatora, tamowanie krwotoków, zaopatrywanie ran i urazów, szybką i sprawną ewakuację oraz wiele innych. Ponadto uczestnicy dowiedzieli się jak ważne w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia jest udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy oraz dlaczego warto uczestniczyć w kursach i szkoleniach z tego zakresu.