Cykl szkoleń w gminnych szkołach gimnazjalnych

Cykl szkoleń w gminnych szkołach gimnazjalnych

Pod koniec listopada członkowie Fundacji Medic wsparli druhów OSP Ryglice i instruktorów Centrum Ratownictwa w przeprowadzeniu cyklu szkoleń w gminnych szkołach gimnazjalnych. W trakcie szkolenia uczniowie zostali zapoznani z podstawami pierwszej pomocy i przećwiczyli schematy postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy. Ratownicy wyjaśnili podstawowe zasady prowadzenia działań ratunkowych na miejscu zdarzania oraz pokazali gimnazjalistom, w jaki sposób prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową bez i z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.