Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Patronem Honorowym Safe Tech Forum!

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Patronem Honorowym Safe Tech Forum!

Do grona naszych Partnerów dołączył Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy !

Instytut jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka.

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie.

Jest to dla nas niezwykłe wyróżnienie, że to właśnie CIOP-PIB obejmuje patronatem nasze wydarzenie ❗

Już dzisiaj wiemy, że Safe Tech Forum, będzie wydarzeniem wyjątkowym.

Zapraszamy po więcej szczegółów na naszą stronę: www.safetechforum.com