Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla Domu Dziecka im. M. Konopnickiej w Szklarskiej Porębie

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla Domu Dziecka im. M. Konopnickiej w Szklarskiej Porębie

W dniu 1 grudnia 2017 roku ratownicy Fundacji MEDIC przeprowadzili szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla Domu Dziecka im. M. Konopnickiej w Szklarskiej Porębie. Zajęcia były prowadzone dla nauczycieli i opiekunów sprawujących całodobową opiekę nad dziećmi. Całodniowe szkolenie obejmowało swoją tematyką zagadnienia resuscytacji u dorosłych i dzieci, użycia automatycznego zewnętrznego defibrylatora, ułożenie w pozycji bocznej, skuteczne wezwanie służb ratunkowych oraz zaopatrywanie urazów. W przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć aktywnie uczestniczyło 2 ratowników Fundacji.