Rescue Extreme Trophy 2015

Rescue Extreme Trophy 2015

Fundacja Medic i jej członkowie aktywnie wspierali organizacje Rescue Extreme Trophy 2015. Impreza miała na celu podnoszenie umiejętności zespołów państwowego ratownictwa medycznego.