Pozoracje na piknikach

Pozoracje na piknikach

Ratownicy Fundacji MEDIC brali udział w organizacji festynów, w dniach 28.06.2014 Jelcz Laskowice oraz 13.09.2014 Oława, na których zaprezentowany został pokaz ratowniczy, z aktywnym udziałem zaskoczonych gości spotkania- potrącenie pieszego. Uczestnicy mieli szansę zmierzenia się z sytuacją realnego zagrożenia życia. Realizacja tego typu pokazów ma na celu stworzenie możliwości skonfrontowania swoich umiejętności w obliczu tak realnego zdarzenia.