Pomoc rannemu kierowcy

Pomoc rannemu kierowcy

W godzinach wieczornych członkowie Fundacji Medic udzielali pomocy rannemu kierowcy lawety na drodze wojewódzkiej 479 w okolicy miejscowości Bratków Dolny. Członkowie zajęli się stabilizacją głowy, oceną ABC, badaniem urazowym, pełnym wywiadem w schemacie SAMPLE, zabezpieczeniem wykrytych urazów oraz zapewnieniem komfortu termicznego. Badanie urazowe oraz ocena ABC były wykonywane wielokrotnie do czasu przekazania pacjenta zespołowi PRM.