II Ogólnopolskich Zawodach Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

II Ogólnopolskich Zawodach Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Udział ratowników organizacji II Ogólnopolskich Zawodach Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Celem dwudniowych zawodów było podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy wśród policjantów.