I Olimpiada Sportowa Branży Infrastruktury i Budownictwa

I Olimpiada Sportowa Branży Infrastruktury i Budownictwa

W podwarszawskim Józefowie odbyła się I Olimpiada Sportowa Branży Infrastruktury i Budownictwa. Na zaproszenie Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa ratownicy z Fundacji MEDIC podjęli się zabezpieczenia imprezy. Dodatkowo oprócz zabezpieczenia przez cały dzień na terenie Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie ratownicy Fundacji MEDIC prowadzili działania edukacyjne. Podczas zawodów pomoc była udzielana w 10 różnych przypadkach takich jak: zasłabnięcie, upadek, skręcenie, otarcia naskórka, ukąszenie przez osę. U pacjenta z podejrzeniem reakcji anafilaktycznej, ratownicy Fundacji MEDIC wezwali na miejsce Zespół Państwowego Ratownictwa Medycznego. We wszystkich pozostałych przypadkach pomoc została udzielona w miejscu zdarzenia, a zawodnicy powrócili do rywalizacji. W ciągu całego dnia na terenie imprezy przeprowadzono 7 dużych konkurencji sportowych oraz 3 dodatkowe rekreacyjne. Uczestniczyło w nich ponad 400 zawodników ze wszystkich stron Polski. W przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć aktywnie uczestniczyło 7 ratowników Fundacji.