„Forum Rodzina"

„Forum Rodzina"

Fundacja MEDIC wzięła udział w organizowanym przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej „Forum Rodzina”, którego celem jest wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie wychowywania dzieci. W ramach imprezy zaproszeni eksperci odpowiadają na pytania rodziców oraz przekazują im swoją wiedzę i umiejętności praktyczne. Ratownicy Fundacji w ramach warsztatów przygotowali pokaz i ćwiczenia z resuscytacji (ocena poszkodowanego, udrożnienie górnych dróg oddechowych, ocena oddechu, wzywanie pomocy, ocena oznak krążenia), omówili zadławienia i postępowanie przy niedrożności dróg oddechowych, omówili wstrząs anafilaktyczny, jak również przekazali rodzicom, w jaki sposób reagować przy gorączce u dzieci.