Centrum Ratownictwa współorganizatorem Safe Tech Forum!

Centrum Ratownictwa współorganizatorem Safe Tech Forum!

Wydarzenie Safe Tech Forum 2021 jest eventem organizowanym we współpracy z Centrum Ratownictwa!

Centrum Ratownictwa od 15 lat edukuje w zakresie pierwszej pomocy. Tylko w ostatnich latach: ✔ zrealizowali w ciągu roku ponad 900 dni szkoleniowych, z czego 320 dni poświęconych na było kursom Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy ✔ wydają rocznie około 2000 zaświadczeń o uzyskaniu tytułu Ratownika ✔ ich samochody służbowe przejeżdżają rocznie około 400 000 km, aby dotrzeć do około 10 000 uczestników szkoleń z zakresu pierwszej pomocy ✔ w ciągu roku trakcie ćwiczeń zużywają ponad 12 000 opatrunków wojskowych, aby zatamować przeszło 128 litrów sztucznej krwi ✔ w towarzystwie ponad 70 fantomów instruktorzy Centrum Ratownictwa spędzają 7835 godzin na zajęciach