Akcja edukacyjno - informacyjna

Akcja edukacyjno - informacyjna

W weekend 24-25 sierpnia GDDKiA realizowała kolejną już akcja edukacyjno - informacyjna prowadzona na MOP-ach usytuowanych przy autostradach w całym kraju. Nasi członkowie czynnie wspierali działania na MOP-ie Witowice w kierunku Katowic oraz w niedziele na MOP-e Oleśnica Mała w kierunku Wrocławia. Na miejscu oprócz członków Fundacji Medic warsztaty prowadzili przedstawiciele GDDKiA Oddziału wrocławskiego i opolskiego, dodatkowo można było spotkać przedstawicieli: Policji, Państwową Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W trakcie warsztatów nasi członkowie starali się, żeby każdy uczestnik potrafił prawidłowo przeprowadzić kontrolę czynności życiowych, wezwać pomoc oraz wykonać resuscytację krążeniowo – oddechową.