4 zawody z serii Tactical Prison Rescue

4 zawody z serii Tactical Prison Rescue

Na terenie powiatu wołowskiego odbyły się 4 zawody z serii Tactical Prison Rescue. Impreza miała charakter zamknięty i była zorganizowana dla jednostek specjalnych z terenu całego kraju. Na zaproszenie jednego z głównych organizatorów, funkcjonariusza SW Wołów, Majora Leszka Kołtun nasi ratownicy przygotowywali charakteryzację oraz pomagali w przeprowadzaniu dwóch największych stacji ćwiczeniowych. W ramach współpracy funkcjonariusze SW przeprowadzili szkolenie dla naszych ratowników z udzielania pomocy w zagrożonym terenie. W przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć aktywnie uczestniczyło 10 ratowników Fundacji.